Primăria Pârteștii de Jos

Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Număr document Conținut Dată publicare Acțiuni